Contact Us

Bio-welcome & Pharma-Fusion International Business Department

Zhao, Yiming

Mobile+8613911845316 
Email: zhaoyiming316@sina.com 

Wang, Wandan

Mobile+8615801475279 

Email: bjqth95@126.com